Noticias

(24.09.2020) En marcha un plan de recuperación do Xurés

 
  • No día de onte recibimos a visita de  Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, que quixo coñecer de primeira man o impacto que o lume causou no Xurés, e que danou gran extensión do parque natural.   
  • Coa colaboración da súa consellería, a consellería de Medio Rural,  mailos concellos afectados, constituíuse unha comisión de traballo para elaborar un plan de recuperación da vexetación, para a súa repoboación e rexeneración natural, e do solo, con estudios específicos  para evitar ou ralentizar a súa erosión.
Ver noticia

(24.09.2020) Iniciadas as obras da pasarela  de Riocaldo
 

  • Deuse inicio ás obras dunha nova pasarela peonil na localidade de Os Baños de Riocaldo, que mellorará as comunicacións entre as dúas marxes do río e proporcionará un mellor servizo para veciños, visitantes e usuarios da área fluvial e termal.
  • Proxecto  executado pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil,  dentro da operación Raia Termal incluída no Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), financiado con fondos FEDER.
Ver noticia

(21.09.2020) Mellora da senda peonil en A Cela

  • Ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de  desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A) (DOG nº 151 do 9 de agosto de 2019),  o concello de Lobios realizou a obra de “Mellora da senda peonil, en A Cela”
  • Esta actuación cun investimento aprobado de 39.047,16 euros recibíu unha axuda de 28.237,05 euros e, foi financiada integramente con cargo á submedida 7.6 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR), cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) do 75%.
Ver noticia