Noticias

(23.02.2021) Programa de  de apoio ao sector da hostalería (TR500C), e a  Outras actividades pechadas (TR500D) 
​​

 • Axudas da Xunta de Galicia para o ano 2021, para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas, das microempresas ou pemes de Galicia afectadas pola COVID-19 a través dos programas:

- Programa I de apoio ao sector da hostalería (TR500C).
- Programa II de apoio a outras actividades pechadas (TR500D).​

Ver noticia

(22.02.2021) Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura
 

 • Poderán solicitar a exención do canon da auga e coeficiente de vertedura os titulares de consumos de auga nos seguintes establecementos, nos supostos en que visen diminuída significativamente a súa actividade:
  a) Establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafetarías e bares.
  b) Establecementos de lecer e entretemento: salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos.
  c) Hoteis e aloxamentos turísticos.
  ​d) Albergues turísticos.
Ver noticia

(12.02.2021)  Convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria
 

 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e dítanse instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).
Ver noticia