Noticias

(11.01.2018) Bono de aluguer social do plan rehavita. (Procedemento VI482A)

  •  Publicadas as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Ver noticia

(05.01.2018) Subvención destinada a asociacións veciñais de Galicia (Procecemento PR487A)

  • As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para investimentos destinadas ás entidades a que se refiren as bases, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e fomentar e dinamizar o asociacionismo veciñal.
Ver noticia

(05.01.2017) Próxima convocatoria de axudas de AGADER para a ampliación e modernización de empresas non agrarias 
 

  • Agader a través do DOG publicará o 29 de xaneiro de 2018 unha nova  convocatoria de axudas dirixida á "Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias", dentro da medida 6.4 "Investimentos en actividades non agrarias" do PDR de Galicia 2014-2020
Ver noticia