Noticias

(23.03.2017) Axudas para proxectos de enerxías renovables.(IN421A)

  • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica.
  • Prazo de presentación de solicitudes: do 24/03/2017 ao 24/04/2017.
Ver noticia

(22.03.2017)  Axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.(IN421I)

  • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible.
  • Prazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017.
Ver noticia

(20.03.2017) Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida (PR604A)

  • As subvencións reguladas nestas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida..
Ver noticia