Noticias

(30.03.2017) O Igape e a EOI ofertan prazas en 7 espazos coworking en distintas localidades galegas

  • As prazas están destinados a emprendedores cun proxecto empresarial en fase inicial de desenvolvemento ou empresas de recente creación.
  • Durante o proceso de formación que terá unha duración de 5 meses, os emprendedores participan en talleres orientados a validar o modelo de negocio, reciben apoio de mentores e poden asistir a distintos eventos que facilitan a posta en marcha e/ou consolidación do proxecto.
Ver noticia

(28.03.2017) Axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura

 
  • Publicadas as bases que establecen, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura para o ano 2017 (código de procedemento MR506A, MR506B)
  • Prazo de presentación de solicitudes : 29/03/2017 - 28/04/2017.
Ver noticia

(23.03.2017) Axudas para proxectos de enerxías renovables.(IN421A)

  • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica.
  • Prazo de presentación de solicitudes: do 24/03/2017 ao 24/04/2017.
Ver noticia