Noticias

Plan de Seguridade dirixido á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario e guías de seguridade no sector turístico
 

  • elaborado polo Ministerio de Sanidade no que se inclúe unha guía de boas prácticas para os establecementos do sector comercial e hostaleiro e sector turístico.
Ver noticia

(08.05.2020) Suspensión dos mercados ao aire libre

 
  • Dado que hoxe venres aínda non hai unha claridade entre a normativa estatal e autonómica sobre os criterios e protocolos a seguir nos mercados de produtos agropecuarios, e sendo o domingo a feira, non hai tempo suficiente para adoptar as medidas que garantan a saúde dos nosos cidadáns, polo que a feira mensual queda suspendida.  
  • Confiamos que para a feira do mes que ven, teñamos claro as actuacións e criterios a seguir por parte das autoridades sanitarias, para así,  poder celebrala.
  •  Sabemos que todos, veciños e comerciantes,  saberán entender esta medida, pois a máxima preocupación deste concello é poder garantir a súa saúde .
Ver noticia