Ofertas de empleo

Ofertas de emprego - Sede electrónica

Concello de Lobios

2018-Oferta de emprego: Brigadas para a prevención e extinción de incendios forestais

29/05/2018-Proceso aberto-

2018-Oferta de emprego: Dos peones de obras durante seis meses

19/05/2018-Proceso aberto-

2017-Oferta emprego: unha praza persoal de limpeza

14/12/2017-Proceso finalizado-

2017-Oferta emprego: dez postos de traballo para as brigadas de prevención de incendios

29/06/2017-Proceso abierto-

2017-Oferta empleo: Un/una monitor/a deportivo - socorrista

28/06/2017-Proceso finalizado-

2017-Oferta de empleo: ocho plazas de auxiliar del servicio de ayuda en el hogar.

11/05/2017-Proceso abierto

2016-Oferta de emprego: una plaza de auxiliar administrativo

04/11/2016-Proceso abierto

2016-Oferta empleo Programa APROL RURAL: dos plazas de peón de servizos múltiples

04/11/2016-Proceso abierto

2016-Oferta de empleo: Una plaza para peón de obras

04/10/2016-Proceso finalizado-

2016-Oferta de emprego: Dez prazas para as brigadas de prevención e defensa de incendios forestais

26/06/2016-Proceso aberto-

2016-Oferta de empleo: Una plaza de Monitor Deportivo-Socorrista

06/07/2016-Proceso finalizado

2016-Convocatoria para la contratación de personal laboral bajo la modalidad de obra o servicio determinado de dos (2) plazas de peón de servicios varios y una (1) plaza de peón de obras

Convocatoria para a contratación de persoal laboral baixo a modalidade de obra ou servizo determinado de dúas (2) prazas de peón de servizos varios e unha (1) praza de peón de obras

2016-Oferta de empleo: siete puestos de trabajo para el servicio de Ayuda en el Hogar

-Proceso finalizado-