Convocatoria para a contratación laboral temporal de dous traballadores para a realización de obras para a limpeza, conservación e mantemento de camiños, espazos públicos e parques no termo municipal de Lobios durante 6 meses ao abeiro do Programa Provincial de Coperación en materia de empregabilidade 2018.

- 19.05.2018 - Publicación no BOP (Páx.20)