Noticias

(23.03.2017) Ayudas para proyectos de energías renovables.(IN421A)

  • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica.
  • Prazo de presentación de solicitudes: do 24/03/2017 ao 24/04/2017.
Ver noticia

(22.03.2017)  Ayudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.(IN421I)

  • El objeto de estas subvenciones es apoyar proyectos promovidos por los particulares y sus agrupaciones y asociaciones con fines de ahorro energético y fomento del uso de las energías renovables. Los proyectos se limitarán a instalaciones para la generación de energía térmica mediante equipos que utilicen biomasa como combustible.
  • Plazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017.
Ver noticia

(20.03.2017) Subvencións a empresas aisladas en zonas rurales para la contratación de servicios de banda larga ultrarrápida (PR604A)

  • Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto a concesión de subvenciones a empresas aisladas en zonas rurales para la contratación de servicios de banda ancha ultrarrápida.
Ver noticia