Noticias

(13.03.2018) Convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4

  • Poderán presentarse ás probas as persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.
  • Prazo de presentación de solicitudes: 14/03/2018 - 13/04/2018
Ver noticia

(09.02.2018) O Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés estará regulado polo Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX)

 
  • A noticia foi confirmada por Ana María Díaz, Directora Xeral de Patrimonio Natural, na reunión que tivo lugar o pasado día 6 deste mes, en Lobios.
  • O actual Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do  Xurés, servirá como base a este novo documento, cuxa pretensión é conciliar a conservación do  medio natural coa  actividade tradicional e o desenvolvemento sustentable.
Ver noticia

(27.02.2018) Proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto”
 

  • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha o proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade)
  • Destinatarios/as: mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.
Ver noticia