ITV vehículos lixeiros

  • A Estación Móbil do servizo de Inspección Técnica de Vehículos, estará na explanada da piscina municipal, os días  13 e 14 de Marzo de 2019, para pasar a ITV periódica en vehículos lixeiros(*) que o precisen, nos seguintes horarios:
    • Día 13, en horario de 9:00 a 13:30 horas e de 15:15 a 18:00 horas.
    • Día 14, en horario de 9:00 a 13:30 horas.
  • É preciso pedir cita previa
    • por internet https://www.sycitv.com/es/cita-previa-particulares/
    • por teléfono 902 309 000  (Nota: A chamada ao teléfono de Cita Previa pode supoñer un custo alto se se fai desde un teléfono móbil.

(*) Vehículos lixeiros: Vehículos cuxa  MMA sexa menor ou igual a 3.500 Kg., incluídos  cuadriciclos.