Perfil do contratante

Expediente Día Hora Documentos

Contrato de obras consistente no "ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PUXEDO"

07/11/2016   Ver

Contrato de obras consistente na "RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR NOS LUGARES DE A LAMA, CIMADEVILA, PEDROSA E O EIDO" 

26/10/2016   Ver
Contrato de obras consistente na "MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DE LOBIOS" 12/09/2016   Ver
Formalización de contrato de subministración dun vehículo destinado a ambulancia para o GES e a AVPC do Concello de Lobios 18/04/2016 13:50 Ver