GEOLODÍA19 (Excursión gratuíta de divulgación da xeoloxía)