Feira mensual

 

Informamos que o vindeiro domingo 13 de decembro, celebrarase a feira mensual.     

A celebración da mesma estará suxeita ás instruccións que a autoridade sanitaria vaia dando en cada momento, feito que inmediatamente comunicaremos a través da páxina web e das redes sociais do concello.   

Para o correcto desenvolvemento da mesma, solicitamos a colaboración cidadá no cumprimento das medidas sanitarias

(distancia social, uso de mascarilla, medidas hixiénicas.....)


Galería