ITV TURISMOS

  • Inspección Técnica de Vehículos para aqueles que se encontren pendentes de pasala.
  • Lugar: Nave do Concello (Tras Cuartel da Garda Civil)
  • Datas
    • 14 de marzo de 2017 - Mañá - de 09:00 a 15:30 hs.      Tarde - de 15:15 a 18:00 hs.
    • 15 de marzo de 2017 - Mañá - de 09:00 a 15:30 hs.

        (Próximas citas en xuño, outubro e decembro)


Galería