Bando Tarxeta acreditativa de grao de discapacidade

13/10/2016
  • Esta tarxeta ten como finalidade facilitar ao seu titular a acreditación de persoa con discapacidade.
  • Poden solicitala as persoas que teñan recoñecido o grao de minusvalía superior ao 33%.
  • Máis información no departamento de Servizos Sociais do Concello.

        Ler Bando