BS613B - Axudas individuais para a adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal e a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade.

  • Publicadas as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva e de carácter non periódico.
  •  A finalidade destas axudas é a de colaborar en determinados gastos, con efectos do 1 de xaneiro de 2017, destinados a:
    a) Facilitar a adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal.
    b) Facilitar a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal.
  • Plazo de presentación: 12/04/2017 - 11/05/2017.

Ver procedemento