Noticias

(28.04.2017) Axudas INICIATIVA XOVE (Programa BS306B)

 

 • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2017, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.​
 • Prazo de presentación de solicitudes: Do 27/04/2017 ao 26/05/2017  

Ver noticia

(25.04.2017) Esgotadas as prazas para asistir ao partido do Celta

 • Informamos que xa non quedan prazas libres para asistir ao partido do R.C. Celta de Vigo - Athletic Club de Bilbao.
 • A saída do autobús será ás 17.00 horas do día 30 de abril, desde a porta da Casa  do Concello.
  Obrigatorio presentar o DNI para cotexar coa reserva.

Ver noticia

(21.04.2017) Os cursos AFD de Lobios, alcanzan alto índice de emprego

 • Co obxecto de proporcionar ás persoas desempregadas unha formación axustada ás necesidades do mercado laboral, o Concello de Lobios, levou a cabo o ano pasado dous cursos de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións.
 • Estes cursos, que anteriormente requirían desprazarse a Ourense ou a outras localidades, realizáronse un ano máis, no noso propio concello, permitindo aos alumnos conciliar a súa vida diaria coa súa formación profesional.

 

Ver noticia

(18.04.2017) Axudas do Igape para novos emprendedores (Programa IG406F)

 

 • Publicadas as axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
 • Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme

Ver noticia

(17.04.2017) Campamentos de verán da Xunta de Galicia

 

 • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2017
 • Poderán participar os mozos e mozas que teñan entre 9 e 17 anos.
 • Presentación de solicitudes ata o 02/05/2017.

Ver noticia

(12.04.2017) Axudas para a adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal e a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade.(BS613B)

 

 • Publicadas as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva e de carácter non periódico.

​​

Ver noticia

(11.04.2017) Nova ruta de sendeirismo: Ruta dos Castelos

 
 • O pasado sábado quedou inaugurada a Ruta dos Castelos, un novo trazado de sendeirismo, desenvolvida por Axuge, a Asociación Xuresianos-Geresianos. 
 • O presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, e a alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, acompañados dunhas de cincuenta persoas, non se quixeron perder a oportunidade de percorrer os oito quilómetros e medio da ruta, que transcurre por unha paisaxe de gran beleza.

Ver noticia

(10.04.2017) Prohibición de facer queimas

 
 • A Consellería de Medio Rural, publica con data de hoxe e ata novo aviso, a prohibición de facer queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.

Ver noticia

(10.04.2017) "Bono coidado", Programa de axudas económicas a familias para a atención a domicilio de nenos/as menores de 3 anos (BS412A)

 

 • O "Bono coidado" consiste nunha axuda económica para familias con nenos e nenas menores de tres anos, que precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación.
 • É unha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio nuns supostos determinados: enfermidade do/a menor, da persoa coidadora habitual, asistencia a entrevistas de traballo ou situacións laborais de carácter puntual que impidan a atención da nena ou neno polos membros da unidade familiar.

Ver noticia

(06.04.2017) O concurso "Cubre o teu pasaporte Galicia Natural e única" premia ao gañador cun paquete turístico "Experiencia no Xurés" 

 • A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vén de poñer en marcha o concurso Cubre o teu pasaporte Galicia Natural e única, co que se pretende promocionar o patrimonio natural e cultural da Comunidade galega a través das redes sociales.
 • O concurso consiste en completar a totalidade de cuños que acrediten que os usuarios visitaron cada un dos sete parques de Galicia (os seis naturais: Fragas do Eume, Monte Aloia, Serra da Enciña da Lastra, Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Baixa Limia- Serra do Xurés, O Invernadeiro e o Parque Nacional de Illas Atlánticas) e a primeira persoa que envíe a copia do mesmo, será o gañador do paquete turístico Experiencia no Xurés, co que poderá recorrer este zona en biciclera ou a pé, gozar das beiras do río Caldo, unha ruta pola contorna do Embalse de Salas, ou coñecer as aldeas escondidas do Xurés.

Ver noticia

(06.04.2017) Programa de incentivos á contratación indefinida inicial de parados de longa duración (TR349R)

 • A Consellería de Emprego e Industria, habilita un programa de incentivos, coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo
 • Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións indefinidas iniciais realizadas con persoas desempregadas paradas de longa duración que se formalicen desde o día 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambas inclusive

Ver noticia

(05.04.2017) Turismo de Galicia invertirá 59.500 euros no acondicionamiento do entorno da ermida  de Santa Lucia

 
 • Onte, a directora xeral de Turismo, Nava Castro, asinou  un convenio de colaboración coa alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, para o acondicionamento da área da ermida de Santa Lucía, na contorna de Río Caldo.
 • O proxecto combinará a revalorización do patrimonio histórico dentro dun entorno de alto valor paisaxístico e termal, con actuacións que van dende as obras de rehabilitación ata actividades culturais, para dinamizar o turismo da zona.

Ver noticia

(04.04.2017) Pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos

 
 • Publicadas as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2017.
 • A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:
  a) Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
  b) Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
  c) Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.
 • Prazo de presentación de solicitudes: Do 04/04/2017 ao 26/05/2017.

Ver noticia

(03.04.2017) Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A).

 • A Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, convoca en réxime de concorrencia competitiva unha liña de axudas aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A) 
 • Estas subvencións están incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020
 • Prazo de presentación de solicitudes: do 01/04/2017 ao 02/05/2017.

 

Ver noticia

(02.04.2017) Axudas destinada á compra de maquinaria e equipamento para empresas que desenvolvan actividades non agrícolas

 • A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependente da Consellería de Medio Rural, é un dos órganos xestores dos fondos FEADER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural) destinados, entre outros, ao fomento da actividade empresarial, a diversificación económica e á creación de emprego no medio rural de Galicia.
 • No mes de abril publicarase no DOG a convocatoria de axudas destinada á compra de maquinaria e equipamento para empresas que desenvolvan actividades non agrícolas.

Ver noticia

(31.03.2017)  Convocatoria para a realización das probas físicas e de agudeza visual de  persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais

 
 • As probas físicas e de agudeza visual dos aspirantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga, realizaránse os vindeiros 18 e 19 de abril.
 • Na provincia de Ourense, o lugar será no Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía, As Lagoas; s/n, Ourense.

Ver noticia

(30.03.2017) O Igape e a EOI ofertan prazas en 7 espazos coworking en distintas localidades galegas

 • As prazas están destinados a emprendedores cun proxecto empresarial en fase inicial de desenvolvemento ou empresas de recente creación.
 • Durante o proceso de formación que terá unha duración de 5 meses, os emprendedores participan en talleres orientados a validar o modelo de negocio, reciben apoio de mentores e poden asistir a distintos eventos que facilitan a posta en marcha e/ou consolidación do proxecto.

Ver noticia

(28.03.2017) Axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura

 
 • Publicadas as bases que establecen, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura para o ano 2017 (código de procedemento MR506A, MR506B)
 • Prazo de presentación de solicitudes : 29/03/2017 - 28/04/2017.

Ver noticia

(23.03.2017) Axudas para proxectos de enerxías renovables.(IN421A)

 • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica.
 • Prazo de presentación de solicitudes: do 24/03/2017 ao 24/04/2017.

Ver noticia

(22.03.2017)  Axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.(IN421I)

 • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 24/03/2017 - 24/04/2017.

Ver noticia

(20.03.2017) Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida (PR604A)

 • As subvencións reguladas nestas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida..

Ver noticia

(14.03.2017) Intervencións que incrementan a seguridade

 
 • En distintas localizacións do Concello realizáronse obras que incrementan a seguridade, tales coma no caso do arranxo nun muro na estrada da Regada, e a colocación de varandas de protección no pobo de Prencibe.

Ver noticia

(14.03.2017) Axudas para a promoción do emprego autónomo 

 
 • A Consellería de Economía, Emprego e Industria, publica as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.
 • PROGRAMA I: (TR341D)A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte ós distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
 • PROGRAMA II: (TR349F) incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Ver noticia

(11.03.2017) A Casa Niño de Lobios en funcionamento

 
 • Co nome "Os paxariños do Xurés", arranca a funcionar a nova Casa Niño de Lobios, que xa presta unha coidadosa atención aos nenos de 0 a 3 anos do noso concello.
 • No día de onte,  a nosa alcaldesa Mari Carmen Yañez, acompañou a nunha visita á Casa Niño, á Directora Xeral de Familia e Infancia, Amparo González Mëndez, e á Delegada Derritorial de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira, quens destacaron, que este programa da Consellería de Política permite a conciliación familiar e laboral.

Ver noticia

(08.03.2017) Cursos para preparar o CELGA 1, 2, 3 e 4.

 • Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4.
 • Prazo de presentación da solicitude: 09/03/2017 - 28/03/2017.

Ver noticia

(07.03.2017) Probas para a obtención das Competencias Clave  

 

 • ​Dirixido as persoas que desexen realizar as probas de avaliación e competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Prazos de presentación de solicitudes: 08/03/2017 - 24/03/2017.

Ver noticia

(02.03.2017) Axudas programa Leader e outras

 • Para distintos ámbitos do sector público e privado, informamos de catro liñas de axudas, arestora en vigor:​​
  • TGR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social.
  • MR701D - Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.
  • IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020
  • IN421H - Adhesión ao programa de axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.
    IN421I - Axudas a particulares para proxectos térmicos de biomasa.

Ver noticia

(01.02.2017) Subvención para promover o autoemprego dos galegos retornados da emigración

 • Co obxecto de apoiar o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos seus familiares.
 • Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España se establezan na Comunidade Autónoma galega:
  - As persoas galegas e nacidas en Galicia.
  - Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Ver noticia

(23.02.2017) O mercado de traballo medrou na Baixa Limia un 3,5% no último ano

 • Segundo o  Observatorio Económico Ourensán  o mercado de traballo medrou na Baixa Limia un 3,5% no último ano, o mellor rexistro comarcal
 • Os datos foron presentados onte nun acto celebrado na Casa do Concello de Celanova, ao que acudiu a nosa alcaldesa Mari Carmen Yáñez, e que contou coa participación do presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar; o profesor da Universidade de Vigo Andrés Mazaira, e o xerente do Inorde, José Manuel Rodríguez

Ver noticia

(21.02.2017) Axudas para o cambio de fiestras 

 • Publicadas as bases polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á rehabilitación dos ocos acristalados da fachada, tanto no referente ao acristalamento como aos marcos ou perfís, co fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética do edificio e os conseguintes aforros en termos económicos
 •  O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 1 de marzo e finalizará o 29 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

Ver noticia

(20.02.2017) O campo de fútbol de Lobios conta con nova sala multidisciplinar

 

 • A nova  sala multidisciplinar e multiusos completa os traballos de adecuación das instalacións do  campo de fútbol.
 • O local,  cumprirá, como sala de reunións para que os  deportistas preparen  á súa estratexia de cara aos partidos que teñan que disputar, ou como  punto de encontro e esparexemento. 

Ver noticia

(16.02.2017) Sesión informativa sobre a Administración Electrónica.

 
 • Mari Carmen Yáñez, alcaldesa do noso concello, acudiu onte, xunto cos representantes doutros municipios da provincia, á sesión informativa organizada pola Deputación de Ourense, sobre a Administración Electrónica.
 • A Administración Electrónica, permitirá unha xestión integral dos procesos administrativos dos concellos dun xeito automatizado e minimizando o soporte en papel.

Ver noticia

(15.02.2017) Concurso Lingua de Namorar 2017

 • Lingua de namorar é un concurso en liña de mensaxes de amor en lingua galega dirixido a todos os mozos e mozas de 14 a 35 anos.
 • Para participar no concurso, só tes que premer no botón “Envía as túas mensaxes” da web http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar e cubrir o formulario. Ademais da mensaxe ou mensaxes, cómpre indicar os datos persoais e de contacto.

Ver noticia

(09.02.2017) Convocatoria para as probas libres para a obtención dos títulos da  ESO y  de  BACHALER

 

 • Publicadas  as  resolucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para:
  • a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.
  • a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

Ver noticia