Noticias

(13.03.2018) Convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4

 • Poderán presentarse ás probas as persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 14/03/2018 - 13/04/2018

Ver noticia

(09.02.2018) O Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés estará regulado polo Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX)

 
 • A noticia foi confirmada por Ana María Díaz, Directora Xeral de Patrimonio Natural, na reunión que tivo lugar o pasado día 6 deste mes, en Lobios.
 • O actual Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do  Xurés, servirá como base a este novo documento, cuxa pretensión é conciliar a conservación do  medio natural coa  actividade tradicional e o desenvolvemento sustentable.

Ver noticia

(27.02.2018) Proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto”
 

 • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha o proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade)
 • Destinatarios/as: mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.

Ver noticia

(26.02.2018) Convocatoria das  probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 

 
 • Convocatoria dirixida a odas as persoas que desexen realizar as probas de avaliación e competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 27/02/2018 - 23/03/2018

Ver noticia

(23.02.2018) Espazo COWORKING  de Celanova e Terras da Limia
 

 • Iniciativa promovida polo IGAPE e a Escola de Organización industrial (EOI) que ten como obxectivos apoiar a emprendedores en calquera situación laboral tanto con novas ideas de negocio como en negocios xa constituídos para acelerar e optimizar o seu proxecto.

Ver noticia

(06.02.2018) Cursos preparatorios para a obtención do CELGA
 

 • Convocatoria, con carácter gratuíto, dos cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4 (Procedemento ED104B).
 • Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 07/02/2018 - 26/02/2018

Ver noticia

(31.01.2018) Deputación de Ourense - Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2018.

 

Ver noticia

(31.01.2018) Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos. (Procedemento BS410A)

 • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2018.

  A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria.

 • Prazo de presentación de solicitudes: 01/02/2018 - 21/03/2018

Ver noticia

(31.01.2018) Axudas a particulares para proxectos de enerxías renovables e biomasa.  (Procedemento IN421I)

 

 • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia ou a solar.
 • Prazo de presentación de solicitudes:  21/02/2018 a 20/03/2018

Ver noticia

(29.01.2018) Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas - Procedemento MR708B 
 

 • Axudas destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de equipamentos produtivos e a execución de obras necesarias para a súa instalación, co fin de reforzar o tecido empresarial no territorio rural galego e mellorar a súa competitividade, inducir á xeración de novos empregos, consolidar os existentes e, en última instancia, dinamizar a economía dos territorios rurais.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 30/01/2018 - 28/02/2018.

Ver noticia

(25.01.2018) Xornada de portas abertas no  velorio de  Grou.

 

 • O vindeiro sábado, día 27 día de xaneiro, ás 11 da mañá,  inicio da xornada de portas abertas do novo velorio de  Grou.  Os veciños terán a oportunidade de coñecer as novas instalacións así como as normas de funcionamento que rexerán este servizo.

Ver noticia

(24.01.2018) Encontro no día de hoxe, da nosa alcaldesa,  Mª del Carmen Yáñez,   coa conselleira de medio ambiente e ordenación do territorio da Xunta de Galicia, Beatriz Mato. 
 

 • Na súa reunión  revisaron a  realización de obras de conservación da contorna do  Xurés, para un maior goce de veciños e visitantes deste importante patrimonio natural.

Ver noticia

(24.01.2018) Cimadevila de Grou xa conta coa súa praza rehabilitada.

 • Finalizaron as obras de mellora da praza de Cimadevila de  Grou, que conta xa cun novo pavimento e iluminación. Tamén se realizaron melloras estéticas e funcionais na fonte e o lavadoiro co seu  recubrimiento en pedra. 

 

Ver noticia

(24.01.2018) Convocatoria da proba para a obtención do título de BACHAREL para maiores de vinte anos no ano 2018, na modalidade de Ciencias e nos dous itinerarios da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais (Procedemento ED534A)

 

Ver noticia

(24.01.2018) Convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro (Procedemento ED540A)

 
 • Prazo de presentación de solicitudes: 
  • Convocatoria de maio:12/03/2018 - 23/03/2018
  • Convocatoria de setembro: 2/07/2018  -  09/07/2018
 • Máis información

Ver noticia