LLEGA800, entidade xestora das incidencias na recepción da TDT (Televisión Dixital Terrestre)

  • ​Finalizado o recente proceso do Dividendo Dixital polo que se producía unha liberación da banda de 800MHz, os operadores de telefonía móbil que resultaron adxudicatarios da devandita banda van comezar o despregamento da rede 4G nas frecuencias que antes utilizaba o servizo de televisión.
  • Desta forma, as emisións de telefonía móbil 4G van producir na banda adxacente á da TDT, polo que é posible que a recepción do sinal de televisión poida verse afectada nalgúns edificios ou vivendas moi próximos ás estacións de telefonía móbil.
  • Chega800 é a entidade xestora que se encargará de solucionar calquera afectación que suceda na recepción da TDT motivada polas emisións da tecnoloxía 4G para asegurar a continuidade do servizo de TV. Unha actuación totalmente gratuíta para o usuario.
  • Toda a información e xestión de incidencias na web www.llega800.es