Curso "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS"

  • Para parados/as ou traballadores/as que non dispoñen da titulación esixida.
  • Gratuíto. Coa obtención do Certificado de Profesionalidade.
  • Lugar: Lobios.
  • Interesados/as contactar cos teléfonos 609292518   -    629563795