Subvención para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade (Procedemento VI439A)

  • A Xunta de Galicia publicou as  bases que rexerán  a concesión, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, de subvencións para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial- colectiva, nas súas vivendas dúplex, así como en vivendas unifamiliares que carezan deles.  - Procedemento VI439A 
  • O prazo de presentación de solicitudes é ata o 2 de novembro de 2017.

            Máis información e presentación de solicitudes