Bono de aluguer social do plan rehavita.

  •  Publicadas, no  DOG nº 7 do 10 de xaneiro de 2018, as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
  • Prazo de presentación de solicitudes, presencial ou en liña: 11/01/2018 - 20/11/2018.
  • Ler bases