Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos.

  • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2018.

    A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria.

  • Prazo de presentación de solicitudes: 01/02/2018 - 21/03/2018
     
  • Máis información e presentación de solicitudes