Convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4

 • Dirixido ás persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.
 • Prazo de presentación de solicitudes: 14/03/2018 - 13/04/2018
 • Datas de realización das probas:

  Celga 4: 26 de maio de 2018.

  Celga 2: 27 de maio de 2018.

  Celga 3: 2 de xuño de 2018.

  Celga 1: 3 de xuño de 2018.

 • Máis información