Lobios cede os terreos para a futura residencia xeriátrica

 
  • Lobios avanza no proceso da creación da nova residencia xeriátrica na capitalidade do concello.
  • Os terreos onde se construirá, de propiedade municipal, están en trámite de cesión á Fundación San Rosendo, quen investirá máis de 2.5 millóns de euros neste centro.
  • Na parcela cedida, de 3.000 m2, permitirá a construción dun edificio que contará con aloxamento para os residentes, aulas taller, ximnasio, cociña e lavandería entre outros servizos.
  • A previsión de posta en funcionamento desta  residencia xeriátrica é para dentro de dous anos. Permitirá albergar  a 80 residentes e xerará traballo para 30 empregados