Axudas da Xunta de Galicia

 • Achegamos información relativa ás subvencións e axudas de diferentes coberturas que publicou a Xunta de Galicia no DOG e están en vigor na actualidade:
   
  •  Procedemento VI435A . Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021. Prazo: 12/01/2019 – 31/10/2019

  •  Procedemento IN417Y . Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario. Prazo: 10/01/2019 – 11/02/2019

  • Procedemento MT809D . Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres. - Prazo: 09/01/2019 – 08/02/2019

  • Procedemento IN421H .Adhesión ao programa de axudas para proxectos de biomasa. Entidades colaboradoras – Prazo: 08/01/2019 – 28/01/2019

  • Procedemento IN421I . Axudas para proxectos de biomasa (caldeiras de pellets, bombas de calor...). Prazo:  29/01/2019 – 28/02/2019

  • Procedemento IG501A . Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva (Galicia rural emprende).  Prazo: 05/01/2019 – 04/03/2019

  • Procedemento PR487A  Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.  Prazo: 03/01/2019 – 04/02/2019

  • Procedemento BS403B - Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida.  Prazo: 01/01/2019 – 29/02/2020