Axudas e subvencións públicas en vigor

Axudas e subvencións públicas 

  • Achegamos información sobre diferentes axudas económicas para distintos ámbitos: asociacións, clubs deportivos, emprendedores...

- Xunta de Galicia - PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades deportivas. Prazo solicitudes: 25/05/2019 - 24/06/2019. Máis información

-  Xunta de Galicia - PR949A - Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos. Prazo solicitudes: ​25/05/2019 - 24/06/2019. Máis información

- Deputación Provincial de Ourense - Subvencións para gastos de investimentos de Asociacións veciñais de Ourense . BOP nº 113 do 20 de maio de 2019.

- Deputación Provincial de Ourense - Subvencións a persoas entre 16 e 30 anos, para proxectos empresariais e de autoemprego, en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ). BOP nº 121, do 29 de maio de 2019