Plan de Seguridade dirixido á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario e guías de seguridade no sector turístico

Plan de Seguridade dirixido á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario e guías de seguridade no sector turístico
 

  • elaborado polo Ministerio de Sanidade no que se inclúe unha guía de boas prácticas para os establecementos do sector comercial, hostaleiro e turístico

Plan de Seguridade dirixido á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario

- Guías de seguridade para o sector turístico

- Guía de turismo

- Guía de hoteis

- Guía de restaurantes

Guía de axencias de viaxes 

- Guía de balnearios

Guía de oficinas de información

Guía de turismo activo e ecoturismo