Mellora da senda peonil en A Cela


 
  • Mellora da senda peonil en A Cela

  • Ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de 
    Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A) (DOG nº 151 do 9 de agosto de 2019),  o concello de Lobios realizou a obra de “Mellora da senda peonil, en A Cela”
  • Esta actuación cun investimento aprobado de 39.047,16 euros recibíu unha axuda de 28.237,05 euros e, foi financiada integramente con cargo á submedida 7.6 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR), cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) do 75%.

Galería