Orde do 21 de outubro de 2020. Medidas de prevención específicas.

 

Orde do 21 de outubro de 2020. Medidas de prevención específicas.
Período de aplicación: 14 días naturais dende o 22 de outubro.


Normas de carácter xeral

 • Agrupacións de persoas: calquera actividade de carácter familiar ou social na vía pública ou espazos de uso público estará limitada a 5 persoas. 
 • Excepcións: actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, centros universitairos, educativos, de formación e ocupacionais e deporte federado. 
 • Persoas maiores de 75 anos: evitar a actividade diaria en horas de moita afluencia. 
 • Peche total de festas, verbenas e outros eventos populares. 

Normas por sectores de actividade

 

 • Velorios e enterros: 25 persoas aire libre. 10 perosas espazos pechados. 
 • Enterramentos e cremacións: 25 persoas. 
 • Lugares de culto: 50% do aforo. 
 • Cerimonias nupciais: segundo restricións dos lugares de culto. 
 • Celebración: 100 persoas ao aire libre e 50 persoas lugares pechados. 
 • Comercio e servizos profesionais: 50% da súa capacidade. 
 • Mercados ambulantes (Feiras): 50% dos postos habituais autorizados. 
 • Academias, autoescolas, centros privados de ensino non regrado e formación xestionada ou financiada pola Xunta: 50% do máximo permitido.
 • Hostalería e Restauración: Prohibido servizo en barra, aforo no interior do 50%, grupos de persoas en mesas máx. 5 persoas. Hora de peche á 01:00 h. 
 • Hoteis, aloxamentos turísticos e albergues: zonas comúns ao 50% do aforo. Actividades grupais máx. 5 persoas incluído o monitor. 
 • Bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións…: 50% da capacidade máx. permitida. e en actividades grupais máximo 5 persoas incluído o monitor.
 • Cines, teatros, auditorios…: butacas preasignadas e 50% do aforo, Noutros recintos e locais destinados a espectáculos públicos os asistentes deberán permanecer sentados e cun 50% do aforo total cun límite máx de 60 persoas en lugares pechados e de 150 ao aire libre. 
 • Centros de lecer infantil: 50% do aforo. 
 • Actividades e instalacións deportivas: a actividade non federada deberá de ser sen contacto físico e máx 5 persoas de forma simultánea sen contar monitor. 
 • Aforos en eventos deportivos: público sentado, 50% da capacidade da instalación cun límite de 60 persoas en lugares pechados e 150 ao aire libre. 
 • Piscinas: 50% do aforo. 
 • Actividades turísticas: grupos de 5 persoas. En centros de información e puntos de información ao 50% do aforo.
 • Tempo libre infantil e xuvenil: 50% do límite máximo permitido e grupos de 5 persoas incluíndo monitores. 
 • Centros cívicos e sociais: 50% do aforo e en actividades grupais máximo 5 persoas co monitor incluído. 
 • Parques públicos e similares: aforo de 1 persoa por cada 4 m2 recomendación de peche entre as 00:00 e as 06:00. 
 • Congresos, encontros, reunións de negocios, conferencias, eventos e actos similares: 50% da capacidade da instalación cun máximo de 60 persoas en recinto cerrado e 150 ao aire libre.