Procedemento Bolsa de Emprego Temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar

 

(18.11.2020) Procedemento Bolsa de Emprego Temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar 

 

  • Resolución de nomeamento dos  membros da Comisión de Valoración da bolsa de emprego temporal de conformidade coas bases que rexen a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego temporal de auxiliares de axuda no fogar, mediante concurso de méritos, período 2020/2022. Ler resolución
  • Ver todas as publicacións respecto ao procedemento no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do concello