Procedemento Bolsa de Emprego Temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar

 

(23.11.2020) Procedemento Bolsa de Emprego Temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar 
 

  • Acta de constitución do tribunal, listaxe de candidatas admitidas e convocatoria da proba de galego para o proceso selectivo  para a bolsa de emprego do Servizo de Axuda no Fogar do concello. Ler Acta