Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura

 
 • (22.02.2021) Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura
   

 • Poderán solicitar a exención do canon da auga e coeficiente de vertedura os titulares de consumos de auga nos seguintes establecementos, nos supostos en que visen diminuída significativamente a súa actividade:
  a) Establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafetarías e bares.
  b) Establecementos de lecer e entretemento: salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos.
  c) Hoteis e aloxamentos turísticos.
  ​d) Albergues turísticos.
   
 • Procedemento AU231C
 • Prazo de solicitudes: Aberto todo o ano.
 • Máis información e presentación de solicitudes