LLEGA700

 

LLEGA700

Llega700 é a entidade xestora que se encargará de solucionar as afectacións que sucedan na recepción de TDT (televisión) motivada polas emisións da tecnoloxía 4G e 5G.
Os operadores de móbil xa están a ofrecer servizos 4G e 5G. Esta nova tecnoloxía permite alcanzar conexións móbiles de moi alta velocidade, mellorar a cobertura no interior dos edificios e conseguir maiores niveis de penetración xeográfica, en particular ás zonas rurais.
O despregamento destes servizos de nova xeración realízase sobre as bandas de 700 e 800 MHz que antes utilizaba a televisión dixital terrestre (TDT), polo que podería ocorrer que o sinal de TV véxase afectada por interferencias. 

llega700 traballa cos operadores para garantir a solución de posibles incidencias causadas aos cidadáns.

A quen pode afectar o despregamento dos servizos móbiles de nova xeración?
Principalmente, afecta a edificios ou vivendas próximos ás estacións de telefonía móbil que vexan a TDT a través dunha antena. Ademais, tamén inflúen a orientación da antena e o tipo de instalación de recepción de televisión que se dispoña.
Non afecta os cidadáns que reciban o sinal de televisión a través de cable/fibra óptica, satélite ou internet.

 900 833 999 para solventar as posibles incidencias que poidan xurdir a este respecto.  Data límite o 30/04/2024.

Podes consultar se o teu edificio ou vivenda pode estar afectado e máis información en https://www.llega700.es/


Galería