´Humanización de Gustomeau

 
Humanización de gustomeau-Lobios

Humanización de Gustomeau

  • Realizados traballos de humanización no núcleo de Gustomeau, que contemplan a  recollida de augas pluviais, mellora das vías e da accesibilidade, e tamén, un notable embelecemento a nivel   estético.
    Este proxecto súmase a un  proxecto global, de mellora  elementos urbanísticos,  medioambientais e turísticos,  que estamos a  desenvolver en distintas fases.
  • Actualmente, están iniciadas as obras  de similares características en Barreal, e continuarase avanzando neste senso, co obxectivo de intervir nos  72 núcleos do noso municipio.
     

Galería