Mellora do camino do Barreal en Lobios

Mellora do camino do Barreal en Lobios

 
  • Ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento MR701E) (DOG, núm 44 do venres, 3 de marzo de 2.023), o concello de Lobios realizou a obra “Mellora do camino do Barreal en Lobios
     
  • Esta actuación cun investimento base de licitación de 52.054,20 euros, recibiu unha axuda de 43.020,00 euros e, foi financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) e a Xunta de Galicia, sendo as porcentaxes de financiamento as seguintes:
    • FEADER (60%): 25.812,00 €
    • MAPA (12%): 5.162,40 €
    • Xunta (28%) 12.045,60 €