Noticias

(31.03.2021) Axudas e subvencións
 

 • Compartimos  diferentes axudas e subvencións publicadas. 

Ver noticia

(15.03.2021) Actuación de rehabilitación das fontes e lavadoiros nas aldeas de Cimadevila, Fondevila, San Paio e Grou.
 

 • O concello de Lobios realizou a obra de “Actuación de rehabilitación das fontes e lavadoiros nas aldeas de Cimadevila, Fondevila, San Paio e Grou, (Lobios -Ourense), ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2020 e 2021, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (DOG nº 29 do 12 de febreiro de 2020)

Ver noticia

(11.03.2021) Convocatoria das probas de avaliación en competencias clave
 

 • Publicada a resolución da convocatoria probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR306A).

Ver noticia

Nova normativa para a obtención do permiso de conducir.

 • Debido ás novas normas para a obtención do permiso de conducir, dende Educación Vial realizan unha campaña informativa para os concellos de España, á que queremos darlle difusión.

Ver noticia

(09.03.2021) Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica  dirixidas a particulares 

 
 • O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) convoca para o 2021, axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares.
 • O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos para subministración en vivendas ou inmobles de carácter residencial.

Ver noticia

(05.03.2021)Medidas da loita contra o COVID-19 - En vigor o venres, 5 de marzo ás 00:00 h

 
 • O venres, 5 de marzo, ás 00:00 h. entran en vigor novas medidas para a loita conta o Covid19.  

Ver noticia

(13.07.2021) Actividades das Escolas de Empoderamento de Lobios

 
 • As Escolas de Empoderamento de Lobios, co obxecto de fomentar o coidado da saúde do corpo e da mente, ofertan as seguintes actividades para este verán:
  • Obradoiro de Actividade Física na Auga (xullo e agosto)
  • Obradoiro de Ioga ao Aire Libre (xullo e agosto)
  • Obradoiro de Inglés para sobrevivir no día a día (agosto e setembro)
  • Obradoiro de Alfabetización Dixital (agosto e setembro)

Ver noticia

(23.02.2021) Programa de  de apoio ao sector da hostalería (TR500C), e a  Outras actividades pechadas (TR500D) 
​​

 • Axudas da Xunta de Galicia para o ano 2021, para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas, das microempresas ou pemes de Galicia afectadas pola COVID-19 a través dos programas:

- Programa I de apoio ao sector da hostalería (TR500C).
- Programa II de apoio a outras actividades pechadas (TR500D).​

Ver noticia

(22.02.2021) Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura
 

 • Poderán solicitar a exención do canon da auga e coeficiente de vertedura os titulares de consumos de auga nos seguintes establecementos, nos supostos en que visen diminuída significativamente a súa actividade:
  a) Establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafetarías e bares.
  b) Establecementos de lecer e entretemento: salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos.
  c) Hoteis e aloxamentos turísticos.
  ​d) Albergues turísticos.

Ver noticia

(12.02.2021)  Convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria
 

 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e dítanse instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Ver noticia

(12.02.2021) Axudas económicas ás  Ampas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara ás mulleres. (SI449B)  

 

 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a  financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia  de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e procédese á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B)

Ver noticia

(04.02.2021) Ayudas para la adquisición de vivienda del Plan estatal de vivienda 2018-2021 para el año 2021
 

 • Para viviendas  localizadas en un ayuntamiento perteneciente al territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes. (Procedimiento VI435A)

 

Ver noticia

(04.02.2021) Axudas da Axencia Galega de Turismo 

 
 • Publicadas no DOG  nº23 do 4.02.2021 axudas dirixidas a actuacións de mellora paisaxística  e embelecemento de bens do Camiño de Santiago e mellora das das infraestruturas de establecementos turísticos de aloxamento e de restauración.

Ver noticia

(29.01.2021) Portugal pecha as súas fronteiras para frear a expansión da Covid

 
 • O Parlamento portugués aprobou un novo estado de emerxencia con medidas máis restritivas para frear a alarmante expansión da Covid.
 • Entre outras decisións, o país veciño decidiu  o peche das fronteiras, durante os próximos quince días,  permitindo unicamente o tránsito por motivos  laborais ou suficientemente xustificados.
 • Esta medida afecta moi directamente á nosa demarcación, limítrofe con Portugal, con grande mobilidade transfronteiriza. 
 • Haberá estritos controis para garantir o cumprimento desta nova norma de tránsito entre os dous países. 

Ver noticia

(28.01.2021) Os alumnos/traballadores da escola taller rehabilitan un lavadoiro en Lobios 

 
 • Os participantes no obradoiro "Vía Nova" están a intervir nun lavadoiro, situado na contorna da capitalidade do noso concello, que estaba moi deteriorado. A obra fará unha restauración estética permitindo ademais que volva a  ter utilidade.
 • Esta intervención é un dos proxectos a desenvolver polos alumnos/traballadores da escola taller  "Vía Nova", enfocada ás profesións de albanelería e xardinería.

Ver noticia